Chat Zalo
Chat Facebook
Gọi 0364381796

Hướng dẫn tìm hàng

Posted by admin

B1: Khi vào taobao.com sẽ có 2 trường hợp:
1 là : https://world.taobao.com
2 là : https://www.taobao.com

Nếu bạn đang ở trường hợp 1 sẽ không có chức năng tìm kiếm bằng hình ảnh

Chọn chữ  中国大陆  để sang chế độ thứ 2 có chức năng tìm kiếm hình ảnh

Lưu ý: Chế độ này có thể tìm kiếm hình ảnh

B2: Sau khi cung cấp từ khóa hoặc tìm kiếm theo hình ảnh

B3: Chọn mẫu mình thích, rồi tô đen tiêu đề, copy và paste vào ô tìm kiếm

B4: Chọn chữ bên tay trái như hình là sẽ ra đồng loạt cùng 1 sp với nhiều giá khác nhau và lọc giá


B5: Chọn shop nào uy tín thì nhìn bên tay phải như hình theo cấp độ từ thấp lên cao: Trái tim -> Kim cương ->

Gương miệng xanh -> Gương miệng vàng (Uy tín nhất)

Trả lời